به وب سایت “حذف بو” خوش آمدید.

قطعاً شما بازدید کننده گرامی نیز تجربه احساس ناخوشایند در اماکن بد بو را داشته اید. این بوهای آزار دهنده در اکثر مواقع یا ناشی از تجزیه مواد آلی هستند و یا ماده شیمیایی و فرار خود عامل بوجود آمدن بوهای مشمئز کننده است. در این وب سایت نسبت به معرفی محصولات شرکت های مهم اروپایی که تجارب ارزشمندی در حذف بو داشته اند می پردازیم.

NOX12000 NOX15000 ZTE P940A10, Product Development Dept.VIII developed NOX43000 NOX58000 Kitchen Restaurant Restaurant basin Pool lake pool2 pool3