شرکت Asio spol sro از جمهوری چک درسال ۱۹۹۳ تاسیس گردید. بخش تحقیق و توسعه این شرکت علاوه بر نوآوری در ساخت تجهیزات تصفیه فاضلاب انسانی، نسبت به ارایه روش مناسب جهت حذف Cyanobacteria یا جلبک سبز-آبی اقدام نمود.

تکنولوژی ارایه شده بر روی سطحی به وسعت ۱۱۴ هکتار به کارگرفته شد. موفقیت این طرح موجب شد که شرکت Asio در سال ۲۰۱۲ جایزه ویژه نوع آوری را از International Water Association (IWA) دریافت کند.
شرکت Asio Spol Sro علاوه بر ایران در ۳۵ کشور نماینده فعال دارد.