شرکت HEXA COVER AS دانمارک یکی از شرکتهای مهم در گروه شرکتهای Danish Water Forum میباشد. این شرکت با ثبت پتنت حایلهای شناور و تولید انبوه آنها از سال ۲۰۰۴ بیش از ۱۰۰۰ پروژه مختلف در صنایع نفت و صنعت آب و فاضلاب انجام داده است.

____         

حایلهای شناور به منظور جلوگیری از انتشار بو و تبخیر سطحی، ممانعت از رشد و تکثیرجلبک و یا کاهش نرخ انتقال حرارت در مخازن روباز، لاگونها، حوضچه ها، دریاچه ها و یا حتی سدها استفاده میشوند.
عملکرد بالا و قیمت مناسب محصولات این شرکت موجب شده که ظرف کمتر از ۱۵ سال محصولات این شرکت در ۳۸ کشور دنیا با موفقیت مورد استفاده قرار گیرند.