شرکت NEUTRALOX Umwelttechnik GmbH آلمان یکی از شرکتهای مهم در گروه شرکتهای German Water Partnership میباشد. این شرکت درسال ۱۹۹۹ تاسیس گردیده و بصورت کاملا تخصصی نسبت به طراحی و ساخت تجهیزات حذف بو جهت تصفیه خانه های فاضلاب و مجتمع های اداری و تجاری اقدام نموده است. تا کنون بیش از۴۴۰ دستگاه از تولیدات این شرکت در سراسر دنیا مورد استفاده قرار گرفته است.

___________