حایلهای شناور شرکت Hexa Cover به دو دسته کلی تقسیم می‌شوند.
الف) حایلهای شناور برای مواد معمولی (غیرنفتی)
ب) حایلهای شناور برای مواد اشتعال زا (نفتی)
نوع اول عمدتا در صنعت آب و فاضلاب و در مخازن روباز، حوضچه ها، لاگون ها، دریاچه ها و یا سدها با یکی از اهداف زیر مورد استفاده قرارمی گیرند:
جلوگیری از تبخیر سطحی و انتشار بو، کاهش رشد و تکثیر جلبک و ممانعت از انتقال حرارت. این نوع در دو سایز R90, R114 تولید شده و نوع ۱۱۴ به وزش باد تا ۳۲ متر بر ثانیه مقاوم است. کاهش تبخیر سطحی تا ۹۵  % و کاهش انتشار بو تا ۹۰  % از ویژگی‌های این نوع محصول است.
جهت کسب اطلاعات بیشتر به بخش دانلود فیلم و دانلود کاتالوگ مراجعه شود.

نوع دوم ویژه صنایع نفت و گاز است. از این نوع محصول جهت جلوگیری از تبخیر VOC، مشتقات بنزنی، تولوئن، زایلین و حتی نفت خام و گازوئیل استفاده می‌شود. صرفنظر از کاربرد آنها در کاهش انتشار بو، عملکرد این محصول با کاهش احتمال فوم، و تثبیت دمای سیال نقش موثری در کاهش هزینه های فرایندی و تعمیر و نگهداری دارد. (جهت کسب اطلاعات بیشتر به بخش دانلود فیلم و دانلود کاتالوگ مراجعه شود.)