صنعت رستوران و فست فود در ایران توسعه چشم گیری در سالهای اخیر داشته است. با این همه یکی از گلایه های مشتریان و یا بعضا همسایگان ساکن در مجاورت این رستورانها استشمام بو، دود و ذرات روغن است. این مشکل نه تنها باعث کاهش مشتریان رستوران می شود بلکه در پاره ای از موارد شکایت همسایگان باعث تعطیلی موقت و یا بعضا بلند مدت رستوران شده است.

برای حل این مشکل شرکت PLASMA CLEAN LTD انگلستان محصولات مختلفی را به بازار معرفی کرده است. براساس کاربرد محصولات این شرکت در آشپزخانه ها وسیستم تهویه آنها را می توان به چهارشاخه تقسیم کرد :

  • حذف ذرات روغن توسط سری Coil filter
  • حذف ذرات روغن و دود توسط سری Electrostatic filter
  • حذف ذرات روغن و بو توسط سری Techniclean
  • حذف ذرات روغن، بو ودود توسط سری Combined electrostatic with UV

جهت کسب اطلاعات بیشتر به بخش دانلود فیلم و کاتالوگ مراجعه شود.